Prawo rodzinne

Prawo rodzinne - przeprowadzamy rozwody, pomagamy ustalic alimenty oraz podział majątku współmałżonków.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw z zakresu prawa rodzinnego, w związku z czym z powodzeniem pomożemy Ci m.in. w następujących sprawach:

  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód z orzekaniem o winie
  • Alimenty dla dziecka
  • Alimenty dla rozwiedzionego małżonka
  • Alimenty dla rodziców
  • Alimenty dla dziadków
  • Podział majątku dorobkowego małżonków
  • Władza rodzicielska
  • Ubezwłasnowolnienie całkowite albo częściowe
  • Uzyskiwanie zgody sądu opiekuńczego na określone czynności dot. osoby lub majątku małoletniego albo osoby pozostającej pod opieką