Odszkodowania

Jeśli w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialna jest inna osoba, Twój najbliższy członek rodziny poniósł śmierć, pomożemy Ci w dochodzeniu następujących roszczeń:

 • Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną śmiercią osoby bliskiej
 • Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Renta alimentacyjna

Jeśli w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialna jest inna osoba, doznałeś obrażeń ciała, pomożemy Ci w dochodzeniu następujących roszczeń:

 • Zadośćuczynienie za krzywdę związaną z obrażeniami ciała
 • Zwrot utraconych dochodów
 • Zwrot kosztów leczenia, opieki i dojazdów
 • Renta z tytułu utraconych dochodów, zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Jeśli w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialna jest inna osoba, uszkodzony został Twój samochód, pomożemy Ci w dochodzeniu następujących roszczeń:

 • Odszkodowanie za uszkodzony pojazd (zwrot kosztów naprawy lub uzyskanie pełnego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej)
 • Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Niezależnie od powyższego, pomagamy uzyskać odszkodowania również w przypadku zaistnienia innych zdarzeń, w tym m.in.:

 • Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (wizerunku, czci, dobrego imienia)
 • Zadośćuczynienie za immisje sąsiedzkie (np. hałas, przykry zapach itp.
 • Odszkodowanie w związku z ustanowieniem służebności przesyłu
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie
 • Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości