Prawo przewozowe

Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej obsługi firm transportowych, świadczymy usługi:

  • Obsługa prawna firm transportowych
  • Pomoc prawna przy zakładaniu firmy transportowej i spedycyjnej
  • Przygotowywanie umów transportowych i wsparcie przy negocjacjach warunków umów
  • Przygotowywanie ogólnych warunków umów przewozu i spedycji
  • Dochodzenie roszczeń o zapłatę wynagrodzenia
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od przewoźników
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli
  • Obrona przed roszczeniami regresowymi innych przewoźników albo ubezpieczycieli
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie interpretacji postanowień Konwencji CMR