• ul. Ozimska 184 lok. 7b, 45-310 Opole
 • (+ 48) 695 598 906
 • biuro@kancelariaproximo.pl

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://kancelariaproximo.pl jest PROXIMO Nina Wolska Kancelaria Radcy Prawnego, NIP 7542915969, REGON 367222874.

W celu skontaktowania się z nami należy:

 • wysłać e-mail na adres: biuro@kancelariaproximo.pl
 • wysłać list na adres: ul. Ozimska 15/1, 45-406 Opole
 • zadzwonić pod numer telefonu: 695 598 906

II. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
1. Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – możemy przetwarzać Twoje dane w następujących sytuacjach:

 • możemy gromadzić i analizować dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, aby mierzyć sposób korzystania z niej, usprawniać jej funkcjonowanie i lepiej dopasowywać ją do potrzeb użytkowników jak również wykorzystywać je do celów statystycznych,
 • możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na prowadzonych przez nas profilach w portalach społecznościowych takich jak m.in. Facebook czy Linkedin w celu zapewnienia funkcjonowania tych profili, interakcji z Tobą lub informowania o prowadzonej przez nas działalności,
 • jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji,
 • jeśli korzystałeś z naszych usług, możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesłania Ci ankiety oceniającej ich jakość; ponadto, możemy przetwarzać je również w celu realizacji obowiązków, jakie ciążą na nas w związku ze standardami obowiązującymi radców prawnych lub adwokatów w ramach wykonywania zawodu, w tym standardami ustanowionymi przez samorządy radcowski lub adwokacki,
 • jeśli będą występowały między nami spory, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich rozwiązania, w tym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

2. W związku z realizacją zawartej z Tobą umowy lub z podjęciem działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Chodzi tutaj o przetwarzanie danych niezbędnych w tych celach, w tym w szczególności dla celów przygotowania oferty na Twoją prośbę lub wykonania dla Ciebie usługi prawnej.
3. Ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne, w tym w kwestiach podatkowych, rachunkowych lub wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
4. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

III. Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku wizyt na naszej stronie internetowej przetwarzanie Twoich danych, takich jak adres IP, data i godzina odwiedzin, miejsce z którego następuje logowanie, jest niezbędne, abyś mógł z niej korzystać.

W przypadku wizyt na naszych profilach w portalach społecznościowych przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości, jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję.

W przypadku Twoich danych zbieranych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych lub na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy, podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli nasze usługi wycenić, a następnie je wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, dane kontaktowe (email lub telefon) oraz wszelkich innych informacji, jakie są niezbędne do świadczenia usług prawnych, w tym w szczególności dokładnego opisu sytuacji, w związku z którą zwracasz się do nas po pomoc. Ponadto, jeśli wymagać tego będą od nas obowiązki prawne lub standardy wykonywania zawodu, będziemy te dane przetwarzać również w celu realizacji tych obowiązków.

W przypadku wysyłki newslettera podanie Twojego adresu e-mail jest konieczne, abyś mógł taki newsletter otrzymywać.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

1. W przypadku danych podanych przez Ciebie w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz – nie dłużej niż do momentu, kiedy okaże się, że taka umowa nie zostanie zawarta.
2. W przypadku danych niezbędnych do realizacji umowy o świadczenie usług prawnych oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych).
3. W przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać dalej, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania,
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

V. Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych.
2. Prawo do sprostowania danych.
3. Prawo do usunięcia danych.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do przenoszenia danych.
6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli nam jej udzieliłeś, przy czym skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • firmom, które zapewniają nam serwis i utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługi hostingowe i analizy aktywności na stronie internetowej,
 • firmom, które zapewniają nam usługi księgowe,
 • radcom prawnym, adwokatom lub doradcom podatkowym, z którymi możemy współpracować w zakresie świadczenia dla Ciebie usług prawnych.

W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w tym w szczególności do USA w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Ponadto, możemy przekazywać te dane również do państw, co do których Komisja Europejska nie podjęła takiej decyzji, przy czym takie przekazanie będzie każdorazowo odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul umownych.

VII. Pliki Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości, w szczególności Twojego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu email.

Pliki cookies pozwalają nam prowadzić analizę ruchu na naszej stronie internetowej i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników.
Niezależnie od naszych własnych plików cookies, umożliwiamy również korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Analytics i Stat4U) w celach statystycznych.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym w szczególności całkowicie wyłączyć tę opcję.