Kredyty frankowe

Kredyty frankowe - jak je zmniejszyć lub się ich pozbyć? - oferta dla Franlowiczów

Kredyty frankowe były oferowane przede wszystkim w latach 2004-2009 przez większość banków prowadzących działalność w Polsce. Banki oferowały wówczas kredyty frankowe dwojakiego rodzaju – umowa kredytu indeksowana do franka szwajcarskiego oraz umowa kredytu denominowana we franku szwajcarskim.

Umowy indeksowane do franka szwajcarskiego oferowały przede wszystkim:

 • mBank S.A. (poprzednio BRE BANK S.A.),
 • Getin Bank S.A., Polbank S.A.,
 • Santader Consumer Bank S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • GE Money Bank S.A.,
 • Eurobank S.A.,
 • Kredyt Bank S.A.,
 • Bank Millenium S.A.

Z kolei umowy denominowane zawierały m.in.:

 • Nordea Bank Polska S.A.,
 • Reiffeisen Bank Polska S.A.,
 • PKO BP S.A.
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.

Niedozwolone zapisy w umowach dotyczących kredytów frankowych

Umowy kredytu indeksowane i denominowane, zwane potocznie umowami frankowymi, zawierają postanowienia, które spowodowały, że na skutek wzrostu kursu franka szwajcarskiego, kredytobiorcy (zwani Frankowiczami) zmuszeni byli spłacać raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości znacznie wyższej (nawet dwukrotnie) niż pierwotnie. Postanowienia takie mogą się także znajdować w regulaminach, które stanowią integralną część umowy frankowej.

Oczywiście kiedy kredytobiorcy zaciągali kredyty frankowe, to banki nie informowały swoich klientów o rzeczywistym ryzyku, jakie stwarzają powyższe zapisy umów frankowych w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Frankowiczom nie przedstawiano też żadnych symulacji, które obrazowałyby, jak może zmienić się wysokość ich rat kapitałowo-odsetkowych oraz saldo kredytu w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Umowy lub regulaminy dotyczące kredytów frankowych zawierają z reguły lakoniczny zapis, że kredytobiorca jest świadomy ryzyka kursowego. Na ten zapis banki w procesach sądowych z Frankowiczami zawsze się powołują, argumentując, że kredytobiorcy zostali poinformowani właściwie i kompleksowo o ryzyku, ale liczne orzeczenia sądów potwierdzają, że nie sposób uznać to za przekazanie kredytobiorcy rzetelnej i pełnej informacji o ryzyku związanym z kredytem frankowym (indeksowanym lub denominowanym).

Skutki klauzul abuzywnych dla osób posiadających kredyty frankowe

Efekt obowiązywania tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowach dot. kredytów frankowych jest doskonale znany każdemu Frankowiczowi – „miażdżący” wzrost wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, salda kredytu, wysiłki ponad miarę aby spłacać rosnące raty, a nawet częściowe wcześniejsze spłacanie kredytu, które jednak nieznacznie wpływało na redukcję wysokości salda kredytu.

Nie ma żadnych wątpliwości, że wskutek niedozwolonych zapisów w umowach dotyczących kredytów frankowych, dochodziło i nadal dochodzi do rażącego naruszania interesów Frankowiczów, a z drugiej strony do nienależnego wzbogacania się banków kosztem kredytobiorców. Nienależnego, bo nie można zapominać, że zgodnie z istotą umowy kredytu wynagrodzenie za pożyczenie kapitału bank powinien otrzymywać w postaci odsetek. Tymczasem w wyniku tzw. klauzul abuzywnych zawartych w umowach regulujących kredyty frankowe, bank otrzymuje wynagrodzenia dwukrotnie, tj. w postaci odsetek oraz w postaci zwiększonej (w wyniku mechanizmu indeksacji) raty kapitałowo-odsetkowej.

Czy można odzyskać nadpłacone raty kredytu frankowego?

Kancelaria Prawna Proximo w Opolu skutecznie pomaga Frankowiczom w sądowej walce z bankami o zwrot nienależnie zapłaconych bankowi kwot w związku z zaciągniętymi kredytami frankowymi. Występujemy m.in. zarówno o zwrot Frankowiczom części nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, jak i dochodzimy stwierdzenia nieważności umowy frankowej.

Jeśli zaciągnąłeś kredyt frankowy i chcesz uzyskać profesjonalną pomoc prawną, skontaktuj się z nami. Całkowicie bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę frankową, wskażemy Ci, czy zawiera ona klauzule abuzywne oraz poinformujemy z jakimi ewentualnie roszczeniami możesz wystąpić przeciwko bankowi.

Odzyskaj nadpłacone raty swojego kredytu!
Zadzwoń: + 48 695 598 906 lub Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Proxima celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Proxima w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Kancelarii Proxima za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.