Obsługa prawna firm

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Przygotowywanie umów spółek i statutów spółek
 • Tworzenie i rejestracja spółek handlowych
 • Przekształcanie i dzielenie spółek handlowych
 • Przygotowywanie uchwał organów i wszelkich aktów prawa korporacyjnego
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek
 • Planowanie sukcesji firm
 • Optymalizacja działalności gospodarczej
 • Windykacja należności
 • Reprezentowanie firm w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, a także wsparcie w negocjacjach z kontrahentami
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów, ogólnych warunków umów i aktów wewnętrznych firm