Ochrona dóbr osobistych

Każdemu podmiotowi przysługują określone dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej. W przypadku naruszenia takich dóbr stosowne przepisy przewidują możliwość dochodzenia m.in. zaniechania naruszania i usunięcia skutków naruszenia, w szczególności nakazania złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego. Pomagamy dochodzić ochrony dóbr osobistych zwłaszcza w następujących przypadkach:

  • Zniesławienie albo zniewaga (np. w prasie lub w internecie)
  • Naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych
  • Naruszenie wizerunku (np. bezprawne umieszczanie zdjęć lub nagrań w portalach społecznościowych albo serwisach internetowych)
  • Zmarnowany urlop (np. nieodpowiednie warunki imprezy turystycznej)
  • Przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i reprezentacja w postępowaniu karnym