Prawo karne

Nasza kancelaria prawna służy kompleksowym wsparciem w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Zakres naszych usług to w szczególności:

 • Reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • Obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym i wykonawczym
 • Obrona obwinionych
 • Reprezentacja świadków
 • Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (m.in. nawiązki, zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowania)
 • Dochodzenie zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie
 • Przygotowywanie zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa albo dochodzenia
 • Przygotowywanie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa albo dochodzenia
 • Przygotowywanie zażalenia na określone czynności
 • Przygotowywanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • Przygotowywanie prywatnego aktu oskarżenia
 • Przygotowywanie apelacji i kasacji